close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

TOOLS /

Hoe een meer representatieve vakbond?

TEKST Marte Billen | 13 DECEMBER 2023 | LEESTIJD: 2 minuten

Tijdens de ACV-genderstudiedag van 30 november gingen we rond deze vraag aan de slag. Maak mee de oefening en licht de werking van je kern door.

Is er een evenwicht v/m in je vakbondswerking?

Slechts 41% van de ACV-militanten zijn vrouw. Vrouwelijke leden stellen zich minder snel voor de eerste keer kandidaat dan hun mannelijke collega’s, om tal van redenen. Zo ervaren vrouwen veel drempels, zoals de combinatie arbeid-gezin en twijfel. Tegelijk worden vrouwen vaak minder actief betrokken in het vakbondswerk en minder aangespoord om zich kandidaat te stellen. Het is dus een situatie die zichzelf in stand houdt.

Is er een goede mix van kwaliteiten en competenties in je kern?

Een vakbondskern bestaat best uit mensen met verschillende eigenschappen en verschillende ervaringen. Denk ook zeker na over welke talen worden gesproken op de werkvloer en of er leden in je vakbondsteam deze talen spreken. Zo bekom je een representatief team dat een weerspiegeling is van je onderneming.

Heb je een inclusieve vakbondscultuur?

De samenleving verandert, en zo ook de verwachtingen naar de werkvloer. Bijsturingen zoals een vergadercultuur van luisteren en inspraak, beperktere vormen van vakbondsengagement, een timing van vergaderingen die rekening houdt met de veelheid aan verantwoordelijken die mensen dragen enz. leiden tot een vakbond waar iedereen zich thuis voelt.

Komen uiteenlopende thema’s aan bod in je vakbondswerking?

Ben je ervan bewust dat er mogelijk directe en indirecte discriminatie is. Ga na welke vooroordelen leven op de werkvloer. Luister wanneer mensen aandachtspunten naar voor schuiven. Betrek ook personen die minder spontaan het woord nemen.

Bekijk zeker het inspiratieboekje gendergelijkheid op www.acv-gender.be en de flyer ‘Rekrutering vrouwen’ op www.hetacv.be/sociale-verkiezingen/campagnemateriaal

Ook interessant