close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

KORTJES /

Maak je bedrijf duurzamer, jobbonus en een nieuwe nationaal secretaris

15 NOVEMBER 2023 | LEESTIJD: 4 minuten

/ Maak je bedrijf duurzamer!

Wil je als vakbondsvertegenwoordiger graag meer inspraak krijgen in de discussies over de verduurzaming van je bedrijf? Wil je hierbij ondersteuning en training krijgen? Dan kan je je tot ten laatste
10 december kandidaat stellen voor een pilootproject van het project “Mijn bedrijf toekomstproof”. Elk pilootproject beoogt om vakbondsleden in staat stellen om zélf aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun bedrijf, om de klimaatplannen structureel bespreekbaar te maken en om de plannen te beoordelen op vlak van klimaatimpact en impact voor de werknemers. //

/ Stijn Gryp wordt nationaal secretaris van het ACV

FOTO © James Arthur

Stijn Gryp werd door het Nationaal Bestuur van het ACV aangesteld als nationaal secretaris van het ACV. Hij wordt de verantwoordelijke voor de werking van het Vlaams ACV en zal het ACV vertegenwoordigen in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Stijn Gryp volgt vanaf 1 januari 2024 Ann Vermorgen op, die dan nationaal voorzitter van het ACV wordt. Als nationaal secretaris zal Stijn Gryp ook lid zijn van het dagelijks bestuur van het ACV. Het Vlaams ACV is bekend terrein voor Stijn Gryp. Hij volgde als adviseur op de studiedienst de Vlaamse werking van het ACV op. Het gaat daarbij onder andere over arbeidsmarktbeleid, werkbaar werk, opleidings- en armoedebeleid en het groeipakket. Sinds 2019 was Stijn verantwoordelijk voor de Dienst Onderneming van het ACV.//

/ Vlaamse jobbonus: registreer je rekeningnummer

De Vlaamse overheid voorziet jaarlijks een eenmalige jobbonus. Als je hier recht op hebt, zal je vanaf november een brief ontvangen (in de brievenbus of e-box). Let op: je moet hier geen aanvraag voor indienen. Het enige wat je moet doen, is je rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel. Gaf je in 2022 je rekeningnummer reeds door en ontving je al je jobbonus? Dan hoef je niets meer te doen! Krijg je de bonus voor het eerst of is je rekeningnummer veranderd? Geef je nieuwe rekeningnummer door via Mijn Burgerprofiel.//

Jo Van der Herten, secretaris ACV Openbare Diensten

/ De Lijn is als een zwemmer die in het bad geduwd wordt met de handen op de rug gebonden.

“Dan hoef je niet verwonderd te zijn dat de zwemmer protesteert omdat de overkant niet gehaald wordt.” Jo Van Der Herten treedt Ann Schoubs, de topvrouw van De Lijn, bij die aan de kaak stelde dat er veel te weinig geïnvesteerd wordt in het bus- en tramverkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters reageerde zuur en hintte op een privatisering als alternatief. “Geef dat aan de privé aan dezelfde voorwaarden als De Lijn en je krijgt gegarandeerd te horen dat dit niet kan voor deze prijs”, zegt Peter Meukens van reizigersvereniging TreinTramBus.//

/ 106

106 euro per maand. Meer minimumloon willen de kledingfabrieken in Bangladesh niet geven. Dat leidt momenteel tot massale protesten. 

Eerder dit jaar namen we poolshoogte in Bangladesh. Herlees het dossier ‘Bangladesh revisited’ (Vakbeweging 981 – vakbeweging.be) of bekijk de documentaire.//

/ Hoe sterk staat jouw onderneming? Vraag een financieel rapport aan!

TOOLS

Je kan als ACV-lid een gratis rapport aanvragen over de financiële situatie van je onderneming. Zo kan je nagaan hoe je onderneming presteert en of ze een buffer heeft om moeilijkheden te overwinnen. Dit is zeker interessante info als in je onderneming geen ondernemingsraad is. Daar hoor je die informatie immers te krijgen. We baseren ons op de jaarrekeningen voor het boekjaar 2022.

We kunnen je een rapport bezorgen als je onderneming een vennootschap of een vzw is die een jaarrekening heeft neergelegd bij de Nationale Bank. Scholen, mutualiteiten, OCMW’s, overheidsinstellingen, … hebben die verplichting niet. Ook van banken en verzekeringsondernemingen, en van sommige ziekenhuizen die een apart schema van jaarrekening gebruiken, kunnen we geen rapport bezorgen.

Welk rapport kan je aanvragen?

• Een minirapport: een beknopt rapport van 8 blz. (ideaal voor ACV-leden).
• Een midirapport: een uitgebreide versie met een aparte toelichting van de begrippen (handig voor ACV-militanten).
• Het finalyserapport of maxirapport: een uitgebreide versie met tabellen en de daarbij horende uitleg geïntegreerd (handig voor ACV-militanten).

Hoe vraag je een rapport aan?

• Vul het online aanvraagformulier in op www.kenuwbedrijf.be.
• Geef de exacte juridische naam of het ondernemingsnummer van je onderneming op.
• Als je deze niet weet, geeft ons dan het exacte adres van de maatschappelijke zetel, een aanduiding van de activiteiten of andere info die ons kan helpen de juiste onderneming bij de Nationale Bank terug te vinden.
• Je hebt ook je lidnummer nodig, hou dit dus bij de hand bij het invullen.

Rapport binnen de week

We doen ons best om je het gevraagde rapport binnen de week te bezorgen. We bezorgen ook een kopie aan de vakbondssecretaris die je onderneming volgt en aan de efi-deskundige van je verbond. Naargelang de afspraken die in je verbond en centrale werden gemaakt, kan je bij hen ook terecht voor bijkomende informatie. //