close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Rechtvaardige klimaattransitie JUSTRA helpt je op weg

TEKST Fien Vandamme | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

De klimaattransitie moet rechtvaardig verlopen, lees alle werknemers die gevat zijn moeten goed begeleid worden. In dit kader kwam het JUSTRA-project tot stand. Dit project wil militanten helpen om de opportuniteiten en hefbomen van de transitie in hun onderneming of organisatie te identificeren, en hen bijstaan om deze aan te kaarten via sociaal overleg.

TOOLS /

Samen met enkele andere Europese vakbonden engageerde het ACV zich voor dit initiatief. Doorheen een 2-jarig traject ontwikkelden we een ‘rechtvaardige transitie’-toolkit voor bedrijfsmilitanten.Het doel van deze toolkit is om handvaten aan te reiken om op veranderingen te anticiperen die met de transitie gepaard gaan. Er is een uitgebreide brochure die je meer leert over rechtvaardige transitie, maar ook stilstaat bij je rechten omtrent milieu/klimaat in de verschillende sociale overlegorganen, een uitgebreid glossarium bevat, stilstaat bij de komende (Europese) klimaatgerelateerde wetgeving, etc.

Daarnaast, en allerbelangrijkst, werden ook tools ontwikkeld, die het voor werknemers mogelijk maken om een scan te maken van hun bedrijf/organisatie op vlak van die transitie. Hoe scoort je onderneming bijvoorbeeld op energetisch vlak?

Is er een degelijk waterbeleid, wordt er nagedacht over het verminderen van de uitstoot? Wordt voldoende ingezet op de sociale aspecten van de transitie, zoals opleidingsbeleid of woon-werkverkeer?

Meer info vind je op Syndicaal aan de slag met milieu (hetacv.be). Vanzelfsprekend kan je je bij het invullen van deze tools ook laten bijstaan. Zo kunnen we samen nagaan welke actiepunten je naar voor schuift en welke vervolgstappen je best neemt! Stuur gerust een mailtje naar milieu.helpdesk@acv-csc.be.

Meer artikels over

milieu klimaat tools